TIENS Group Co. Ltd. („Grupul TIENS”), fondat în 1995 de domnul Li Jinyuan în oraşul Tianjin din China, este o corporaţie multinaţională cu activitate în domenii precum educaţie, turism, finanţe, comerţ internaţional şi electronic, etc. Grupul TIENS a intrat pe piaţa internaţională în 1998. Cu afaceri în peste 190 de ţări, Grupul TIENS are, în prezent, filiale în 110 ţări şi regiuni şi a stabilit alianţe strategice cu organizaţii de top din peste 20 de ţări. Prin gama de alimente sănătoase, produse pentru menţinerea sănătăţii, produse pentru îngrijirea pielii şi produse pentru gospodărie, Grupul TIENS a devenit opţiunea unui stil de viaţă sănătos, fericit, frumos şi prosper pentru mai mult de 16 milioane de familii din întreaga lume.

Prin filosofia caritabilă de a contribui la binele societăţii, Grupul TIENS îşi asumă în mod activ responsabilităţi sociale şi a donat 219 de milioane de dolari în folosul comunităţii şi al acţiunilor caritabile.

Managementul de succes în domeniul forţei de muncă instruite, atât la nivel local, cât şi global, contribuie la definirea obiectivelor strategice ale Grupului TIENS. Grupul TIENS are o echipă internaţională extrem de competitivă din perspectiva preocupării pentru cercetare, inovare şi a profesionalismului, însumând peste 8.000 de angajaţi, dintre care 35% deţin diplome post-universitare sau chiar certificări superioare.

Grupul TIENS se îndreaptă cu paşi uriaşi către Top 500, având la bază un remarcabil sistem de management şi teorii de excepţie precum „Teoria Interacţiunii celor Şase Reţele”, „Teoria Noului Schimb şi a Alternanţei”, precum şi „Teoria Noului Supermarket”, alături de excelentele produse şi rezultatele care conving, motivează şi inspiră milioanele de persoane care formează astăzi familia TIENS.

Viziune: Să fim în avangarda industriei de vânzări directe la nivel global.

Misiune: Să punem la dispoziţia consumatorilor din întreaga lume produse de calitate şi oportunităţi de educaţie, să le oferim un stil de viaţă mai bun şi să construim o societate internaţională armonioasă.

Filosofia afacerii: Să contribuim la binele societăţii redându-le oamenilor sănătatea.

Spiritul corporaţiei: Să contribuim la dezvoltarea Chinei prin intermediul industrializării şi să luptăm pentru atingerea unor scopuri măreţe prin muncă în echipă şi devotament sincer.

Principiile asigurării calităţii: Parabolă a construirii sănătăţii, Piatră de hotar în domeniul inovaţiilor tehnice, Metodă de a aduce îmbunătăţiri susţinute şi Inimă pentru a satisface consumatorii.

Principii de management organizaţional: ghidează-te după cunoştinţe, bazează-te pe management, axează-te pe relaţiile interumane şi orientează-te asupra oamenilor. 

Planul de Remunerare TIENS

Ca şi companie hotărâtă să ofere cel mai bun Plan de Remunerare din industrie, conducerea TIENS împreună cu distribuitorii a adus îmbunătăţiri continue acestuia, pentru a le oferi consultanţilor posibilitatea de a atinge nivele superioare în afacere şi de a primi, în schimb, cecuri mai mari de bonus.

Dicţionar de Termeni

1. Distribuitor (IC): Orice persoană eligibilă care este introdusă de un Sponsor în afacerea Tianshi, cumpără pachetul Tianshi Business Kit, depune la companie un Formular de Înscriere completat, devine Distribuitor Independent Tianshi după ce primeşte autorizarea din partea Companiei.

2. “Sponsor” este persoana care îndeplineşte cerinţele necesare pentru a fi Distribuitor Independent în cadrul Companiei şi recomandă şi altora să se alăture afacerii Tianshi. Sponsorul mai poate fi desemnat şi prin termenul “linie superioară”.

3. “Linia Inferioară Directă” se referă la acele persoane sponsorizate direct de un Distribuitor Independent.

4. “Linia Inferioară Indirectă” se referă la toate acele persoane din Linia Inferioară a unui Distribuitor Independent, dar care nu sunt direct sponsorizate de acesta.

5. “Reţea Directă” se referă la reţeaua generată în urma acţiunii de sponsorizare efectuate de oricare dintre membrii Liniei Inferioare Directe (Reţeaua Directă include, totodată, şi Linia Inferioară Directă).

6. “Acelaşi Nivel în Linia Inferioară (ANLI)” se referă la oricare Distribuitor Independent din Linia Inferioară a unei persoane care se află la acelaşi nivel (stele) cu aceasta.

7. “PV”: Punct de Volum, unitatea standard de cuantificare a valorii vânzărilor utilizată de Tianshi în întreaga lume pentru a evalua performanţa Distribuitorilor Independenţi. PV este calculat împărţind valoarea vânzărilor la rata de schimb dintre moneda standard şi PV. Rata de schimb dintre moneda standard şi PV este în general fixă, cu excepţia situaţiilor în care survin fluctuaţii importante, caz în care se operează ajustări anunţate la nivel global.

8. “BV”: Desemnează Bonusul de Volum, stabilit de companie pentru fiecare produs, şi este folosit pentru a calcula Bonusul distribuitorilor.

9. „Volumul Personal al Vânzărilor (VPV)” se referă la suma PV-urilor acumulate de un Distribuitor Independent pe durata unei anumite luni de vânzări pe baza comenzilor de produse efectuate pe numărul său de identificare Tianshi.

10. “Volumul Vânzărilor DIRECTE (VVD)”: VVD constă în două componente (ambele cu referire la o anumită lună): prima este Volumul Personal al Vânzărilor tuturor Liniilor Inferioare Directe ale unui distribuitor, ce nu depăşesc 300 PV; cea de-a doua componentă este Bonusul de Volum Personal al aceluiaşi distribuitor, ce depăşeşte 300 PV.

11. “Volumul Vânzărilor INDIRECTE (VVI)”: constă în două componente (ambele cu referire la o anumită lună): prima este Volumul Personal de Vânzări al tuturor Liniilor Inferioare Directe ale unui distribuitor, ce nu depăşesc 300 PV; cea de-a doua componentă este Bonusul Personal al tuturor Liniilor Inferioare Indirecte ale aceluiaşi distribuitor.

12. „Volumul Cumulat al Vânzărilor” este suma a trei componente: prima este reprezentată de VPV (Volumul Personal al Vânzărilor) în valoare de 300 PV sau mai puţin, a doua componentă este Volumul Vânzărilor Directe, iar a treia componentă este Volumul Vânzărilor Indirecte.

13. „Volumul Vânzărilor Reţelei” se referă la volumul total al vânzărilor realizate într-o anumită lună de către reţeaua unui distribuitor Independent.

14. „Punctul de Volum de Grup” se referă la diferenţa dintre două volume de vânzări; de exemplu Punctul de Volum de Grup = X – Y, unde X se referă la Volumul Vânzărilor Reţelei unui Distribuitor Independent într-o anumită lună, iar Y se referă la Punctul de Volum al Reţelei formate din Liniile Inferioare situate pe acelaşi nivel sau pe un nivel mai înalt decât Distribuitorul Independent, realizat într-o anumită lună.

15. Coeficientul eligibil N pentru calculul Bonusului de Conducere: dacă într-o anumită lună Volumul Vânzărilor Reţelei realizate, în reţele directe diferite, de un Distribuitor Independent aflat cel puţin la nivelul de 3 stele atinge sau depăşeşte 2.000 PV, atunci acesta se va numi coeficientul eligibil N.

16. Ca Distribuitor Tianshi aveţi dreptul de a cumpăra produse de la Tianshi la preţ de depozit şi de a le vinde la preţ cu amănuntul (Preţ Recomandat de Vânzare) pentru un profit imediat de 25%. Diferența o reprezintă profitul obţinut din vânzare.

17. „Bonusul Direct” se referă la bonusul pe care îl primeşte un Distribuitor pe baza Volumului Vânzărilor sale Directe dintr-o anumită lună.

18. „Bonusul Indirect” se referă la bonusul pe care îl primeşte un Distribuitor pe baza Volumului Vânzărilor sale Indirecte dintr-o anumită lună.

19. „Bonusul de Conducere” este bonusul pe care îl primeşte un distribuitor pe baza Punctelor de Volum de Grup acumulate într-o anumită lună de distribuitorii aflaţi la acelaşi nivel cu acesta.

20. Bonusul Onorific al „Acţionarilor de Onoare” se referă la totalul bonusului alocat Acţionarilor de Onoare dintr-o valoare a bonusului ce include 5% din cifra globală de afaceri a Companiei pentru fiecare lună de plată.

21. Bonusul Special al „Acţionarilor de Onoare” se referă la totalul bonusului ce urmează a fi alocat tuturor Acţionarilor de Onoare dintr-o valoare a bonusului ce include 2% din cifra de afaceri globală a Companiei.

Instruire

Instruirea este “esenţa” TIENS şi presupune învăţare, dăruire, dezvoltare profesională şi personală.

TIENS şi-a canalizat dintotdeauna resursele în domeniul instruirii, pentru a oferi fiecărui distribuitor instrumentele necesare pentru a deveni expert atât în produse, cât şi în afacere. Programele de instruire pot fi urmate atât separat, cât şi ca părţi ale unui program mai amplu, pe măsură ce afacerea se dezvoltă.

Nivelul 1 – Prezentare Generală (OPP): Acest tip de prezentare cuprinde o introducere despre companie şi o prezentare generală a produselor şi a planului de remunerare. Se adresează în primul rând potenţialilor clienţi şi celor nou intraţi în afacere.

Nivelul 2 – Instruire despre Produse (PT): Asigură o înţelegere clară a rolului produselor TIENS pentru menţinerea sănătăţii, precum şi a „Culturii Tradiţionale Chineze de Menţinere a Sănătăţii”, îmbinate cu tehnologia ultramodernă; a importanţei unei bune stări de sănătate şi a paşilor cheie în obţinerea unor beneficii maxime din folosirea produselor TIENS.

Nivelul 3 – Instruirea Noului Distribuitor (NDO): Acest curs de instruire a fost conceput pentru a prezenta tehnica construirii unei afaceri în reţea şi oferă informaţii de bază despre mecanismele de construire a afacerii TIENS. Toţi distribuitorii sunt încurajaţi să urmeze aceşti trei paşi: Încearcă, Învaţă şi Instruieşte pe baze solide.

Nivelul 4 – Instruirea despre Planul de Remunerare (CPT): Scopul acestui curs este de a explica detaliile Planului de Remunerare TIENS. Acesta ajută distribuitorii să-şi maximizeze profitul şi să evite greşelile uzuale şi capcanele ce pot apărea în procesul de construire şi dezvoltare a afacerii.

Nivelul 5 – Instruirea Liderilor (LT): Este destinată exclusiv distribuitorilor calificaţi (nivelurile de calificare variază de la o piaţă la alta) care doresc să-şi dezvolte aptitudinile de lider. Acest tip de instruire oferă cunoştinţe tehnice şi intuitive despre cum să fii lider, să conduci şi să motivezi oamenii – începând cu tine însuţi!

Nivelul 6 – Instruirea Instructorului (TT): Doar pe bază de invitaţie (calificările variază în funcţie de piaţă). Program de instruire de patru zile destinat dezvoltării abilităţilor de prezentare şi instruire prin folosirea unor metodologii corporative de instruire de top ce includ feedback video, punerea în practică a cunoştinţelor după absolvire, feedback din partea superiorului şi sfaturi profesioniste despre cum să oferi instruiri OPP, PT, NDO şi CPT. Acest program a câştigat premiul Asociaţiei de Vânzări Directe pentru Instruire şi Inovaţie în 2006.

Să zburăm împreună cu TIENS!

 


BROSURA TIENS


LISTA de produse TIENS la 14.04.2014
Rata de schimb valabila pentru luna iunie 2014 este: 1PV = 3,3 RON

Filosofia ce stă la baza produselor TIENS reuneşte biotehnologia ultramodernă cu gândirea inspirată de Medicina Tradiţională Chineză. Procesele de producţie avansate, incluzând aici echipamentele şi tehnicile, respectă cele mai înalte standarde internaţionale şi, împreună cu un management riguros al calităţii, asigură livrarea către clienţii noştri a produselor de calitate superioară pe care aceştia le solicită.


Produsele noi sunt concepute în strictă concordanţă cu cerinţele diferitelor naţiuni şi credinţe, o atenţie deosebită primind certificările Kosher şi Halal, produsele fiind pe deplin compatibile. Compania a primit certificarea internaţională ISO-9002 pentru managementul calităţii.

Am adoptat o filosofie veche de 5.000 de ani, numită Medicina Tradiţională Chineză (MTC). Această filosofie se bazează pe utilizarea plantelor originare din China şi devine unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creştere în industria suplimentelor nutritive şi pentru menţinerea sănătăţii. Este perfect normal să consideraţi aceşti 5.000 de ani ca o perioadă de dezvoltare permanentă a produselor!

MTC este o practică ce încurajează menţinerea unui echilibru sănătos al energiei în organism.

Qi (pronunţat „ci”) reprezintă fluxul energetic care circulă în organismul nostru.

Balanţa energetică este cheia conceptelor Yin & Yang şi al Celor Cinci Elemente, întrucât principalele organe din corpul nostru funcţionează în armonie unul cu celălalt pentru o sănătate şi o stare de bine optime. Yin şi Yang trebuie să se menţină în echilibru şi armonie. Afectarea acestui echilibru poate cauza probleme de sănătate.

Yin & Yang

Yin & Yang reprezintă un principiu fundamental al filosofiei chineze a stării de bine ce ilustrează contrariile existente în toate fiinţele vii. Ele sunt cele două sisteme energetice de bază ale vieţii ce se opun unul altuia şi depind unul de celălalt.

Yin se manifestă ca principiu interior, odihnitor, calmant, întunecat, material şi contractant.

Yang se manifestă ca principiu exterior, activ, intens, strălucitor, energetic şi în expansiune.

Se spune că forţele Yin & Yang sunt ciclice, se mişcă şi evoluează una din cealaltă, Yin fiind reprezentat de punctul alb de pe partea neagră şi Yang de punctul negru de pe partea albă a simbolului binecunoscut.

Cele Cinci Elemente

Aceasta este o altă foarte veche teorie a filosofiei chineze conform căreia orice sistem este alcătuit din cinci elemente de bază sau categorii - metal, lemn, apă, foc şi pământ.

Elementele se susţin şi se echilibrează unul pe celălalt, menţinând astfel stabilitatea organismului. Ele generează succesiunea anotimpurilor şi alte caracteristici ale naturii care influenţează echilibrul ecosistemului nostru interior.

În stare de echilibru, de exemplu, cele cinci organe interne ale corpului (ficatul, inima, splina, plămânii şi rinichii) acţionează sinergic pentru un organism puternic şi o viaţă lungă.

Yin şi Yang + Cele Cinci Elemente = Echilibru Global

Yin şi Yang produc schimbări prin intermediul Celor Cinci Elemente. Cele Cinci Elemente evoluează din şi se domină unul pe celălalt pentru a menţine echilibrul global.

Produsele TIENS pot interveni în schimbarea stării de sănătate a unei persoane. Dacă ceva lipseşte, acoperă „golul” şi hrănesc organismul; dacă ceva este în exces, precum toxinele, le reduc nivelul, detoxifică organismul, acţionează împotriva oxidării şi distrug radicalii liberi.

 

INSCRIERE IN RETEAUA TIENS

Avantaje:

 • planul de marketing este adaptabil şi lejer, în condiţiile economiei de piaţă, sigur şi fără riscuri;
 • înscrierea se face o singură dată, pe viaţă (înscrierea este echivalentul a 15 puncte convenţionale, adica 15$);
 • membrii companiei Tianshi beneficiază de o reducere de 25%;
 • nu aveţi restricţii în volumul de cumpărare;
 • înscrierea nu obligă la procurarea unui pachet de produse; nu există procucarare obligatorie de produse lunară, trimestrială sau anuală;
 • punctele cumulate de la lună la lună, pe structură, se adună, şi nivelul atins se păstrează indiferent dacă aţi procurat sau nu produse Tianshi în lunile respective sau dacă aţi intrerupt activitatea pe o anumită perioadă;
 • NOU! Pentru comenzi mai mari de 70 PV, compania va suporta cheltuielile de curierat.

Formularul de inscriere Tiens

* Campuri obligatorii

ATENTIE: Taxa de înscriere este 15 $, pe viaţă, şi se achită o singură dată, nu trebuie reînnoită anual.

După înscriere, veţi primi:

 • un catalog despre Compania Tianshi, despre produse şi despre Planul de Marketing;
 • legitimaţie valabilă în toate ţările în care Tianshi are deschise filiale;
 • un Cod personal, cu care poţi cumpăra produse la preţ de depozit şi sub care poţi înscrie noi colaboratori;
 • dreptul la instruire gratuita despre produse şi demararea afacerii personale.
free templates
Make a Free Website with Yola.